Home

De drie Sociaal Teams in de gemeente Losser hebben met de ingebruikname van hun website een belangrijk middel gekregen in de ondersteuning van de inwoners  in hun gemeente. Via onze website zijn alle betrokken zorgprofessionals goed bereikbaar, is er een helder overzicht van spreekuren op de diverse locaties en is er veel informatie over activiteiten en projecten.

Medewerkers van Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Wijkracht en Stichting Cluster vormen samen de verschillende teams. Naast de spreekuren van de verschillende teams kan er via de website nu ook simpel contact worden gezocht met een Sociaal Team, of 1 van haar medewerkers.

De Sociaal Teams staan dicht bij de mensen en houden spreekuren in centrale plekken in de dorpen. Iedereen kan in het Sociaal Team van zijn dorp terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeden, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken, sport en vrije tijd, vrienden en relaties.

Niet alleen voor zichzelf, maar ook met zorgen over anderen of de woonomgeving. We kunnen naast aandacht voor persoonlijke problemen ook ondersteunend zijn aan initiatieven. Eigenlijk is niets te gek. We zien ons zelf eigenlijk als een laagdrempelige vraagbaak waarbij we vragen en signalen ook om kunnen zetten in acties.

De Sociaal Teams ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Zo zijn er inmiddels een aantal waardevolle initiatieven tot stand gekomen. Enkele voorbeelden zijn “Welzijn op recept”, “ƒinancieel – ƒormulieren spreekuur” en “koffietijd met…”. Dit zijn projecten die zijn ontwikkelt op basis van signalen van inwoners en in veel gevallen ook met medewerking van inwoners die allerlei (vrijwilligers)taken op zich nemen. Op deze website vindt u meer informatie over deze en andere projecten en activiteiten.
De meewerkende organisaties zijn:

 

Andere handige websites

 

 

Delen via: